Syekh Nashiruddin al albani dimata Ulama’ Hadist

Shortlink:

NUGarisLurus.com- Syekh Nashiruddin Al-albani salah seorang Pakar wahhabi yang dijadikan rujukan Oleh segenap pengikut wahhabi dalam bidang Hadist.  Sebuah hadist tidak dianggap Sohih oleh Wahhabi  bila tanpa ada setempel Sohih dari Albani. 11049595_734599693315477_3057463087305456969_nPadahal taraf kemampuan Al-bani dalam Bidang Hadist tidak sampai kepada tingkatan al-hafidh, sebagaimana yang telah disandang Oleh Al-hafidh ibnu hajar Al-asqolani Rahimahullah Ta’ala. sebab  al-hafidh itu harus mempunyai kapasitas hafalan 100.000 hadits.  Para muhadditsiin yang mendapat gelar ini antara lain  al-Iraqi, Syarifuddin ad-Dimyathi, Ibnu Hajar al-Asqalani, dan Ibnu Daqiqi al-’Ied. sementara Nashiruddin al-bani tidak mempunyai kapasitas hafalan sebanyak itu.

Oleh itu apa dan bagaimana komentar dan pernyataan  dari Seorang Pakar Hadist Sayyid al-Imam al-‘Allamah al-Hafidh al-Muhaddits al-Ushuli al-Muhaqqiq al-Mudaqqiq Abul Fadhl Sayyid Abdullah bin Muhammad bin Siddiq al Ghumari perihal Nashirudin al bani?? 

Berikut ini komentar Assayyid al allamah al hafidh al muhaddist Al ghumari Rahimahullah Ta’ala yang telah kami salin kedalam bahasa indonesia :

( سلسلة اعتقاد الأمة )

قال الشيخ المحدّث عبد الله بن محمد بن الصدّيق الغماري الأشعري الشاذلي رحمه الله تعالى في كتاب إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم، نصّ في التحذير من ناصر الدين الألباني وابن تيمية وأنهما يعتقدان ما يناقض دين الإسلام قال: “والذي أقرره هنا ان الالباني غير مؤتمن في تصحيحه وتضعيفه، بل يستعمل في ذلك انواعاً من التدليس والخيانة في النقل والتحريف في كلام العلماء مع جرأته على مخالفة الاجماع، وعلى دعوى النسخ بدون دليل، وهذا يرجع إلى جهله بعلم الاصول وقواعد الاستنباط ويدّعي انه يحارب البدع مثل التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم وتسويده في الصلاة عليه (أي قول سيدنا محمد)، وقراءة القرآن على الميت، لكنه يرتكب اقبح البدع بتحريم ما أحل الله وشتم مخالفيه بأقذر الشتائم خصوصاً الاشعرية (وهم أكثر أهل السنة والجماعة والباقون ماتريدية) والصوفية، وحاله في هذا كحال ابن تيمية تطاول على الناس فأكفر طائفة من العلماء وبدع طائفة اخرى ثم اعتنق هو بدعتين قبيحتين: احداهما قوله بقدم العالم وهي بدعة كفرية والعياذ بالله تعالى، والاخرى انحرافه عن علي كرم الله وجهه لذلك وسمه (أي وصفه) علماء عصره بالنفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعليّ رضي الله عنه “لا يحبك الا مؤمن ولا يبعضك الا منافق” (رواه مسلم)، وهذه عقوبة من الله لابن تيمية الذى يسميه الالباني “شيخ الاسلام”، ولا أدري كيف يُعطى هذا اللقب وهو يعتقد عقيدة تناقض الاسلام”؛ يريد الغماري رحمه الله أن ابن تيمية كما تقدم يقول بأزلية ما سوى الله، أي بأنه لا أول لهذا العالم ولا بداية له وهذا ضلال مبين، لأن الله وحده أزلي قديم قبل المكان والزمان لا شريك له في الأزلية. اهـ

Berkata As-syeikh Al-muhaddist Abdullah bin muhammad bin As-siddiq Al-ghumari Al-asy’ari As-sadzili Rahimahullah ta’ala, dalam kitab nya :

إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبيّ صلى الله عليه وسلم

“Kebencian para pelaku Bid’ah yang bodoh terhadap Boleh nya Bertawassul keatas Baginda Nabi shallahu alaihi wa sallam”

Dalam pernyataan nya Syeikh Al-ghumari mewanti-wanti Penyimpangan  Nashiruddin Al-albani dan ibnu taimiyah. “Sesungguhnya kedua orang ini  mempunyai Aqidah yang bertentangan dengan agama islam, Syekh Al-ghumari melanjutkan “saya nyatakan bahwa  Albani adalah orang yang tidak dapat dipercaya dalam mengoreksi kesohihan dan kedhaifan [Hadist].  Albani menggunakan beberapa jenis penipuan dan pengkhianatan dalam menyalin dan melakukan distorsi terhadap perkataan para Ulama’ .  Lancangan nya  melanggar konsensus ulama’  dengan dakwaan menyalin tanpa Panduan. hal ini disebabkan Oleh kebodohan nya terhadap ilmu ushul dan kebodohan nya terhadap Aturan-aturan  beristinbad [daya usaha membuat keputusan hukum syarak berdasarkan dalil-dalil al-Quran atau Sunnah yang sedia ada]. Albani mengklaim  dirinya memerangi pelaku Bid’ah seperti Tawassul kepada baginda nabi Shallallahu alaihi wa sallam, menentang penyematan kalimat “Sayyidina” dalam bershalawat keatas baginda Nabi Shallallahu alaihi wa sallam. menetang membaca Al-qur’an keatas Mayyit. padahal dirinya [Albani]  melakukan seburuk-buruknya perbuatan Bid’ah yaitu dengan mengharamkan perkara yang dihalalkan Oleh Allah, mencela orang-orang yang tidak sefaham dengan nya, dengan pencacian yang sangat Keji,  terlebih kepada Pengikut Imam Abu hasan Al-as’ari [padahal pengikut Imam As’ari adalah Ulama Mayoritas Ahlu sunnah wal jamaah sementara sisanya  pengikut Imam Abu mansur Al-maturidi] dan kepada para Ulama’ tasawuf.

dia ini [Albani] sama hal nya seperti ibnu taimiyah yang mencela orang lain kemudian mengkafirkan  kelompok Ulama untuk kemudian membid’ahkan kelompok Ulama yang lain.  sementara dirinya memeluk dua pemahaman Bid’ah yang sangat buruk, Yaitu  perkataan nya, ”  akan kekalnya alam semesta,  jelas ini merupakan Pemahaman Bid’ah yang menjurus kepada kekufuran. kemudian pemahaman yang lain adalah  mendiskreditkan sayyidina Ali Karramallhu wajhah, oleh sebab yang demikian Ulama yang sejaman dengan nya memberikan lebel kemunafikan,  karena Sabda baginda Nabi shallallahu alaihi wa sallam kepada Sayyidina Ali Rhadiyallahu anhu:

لا يحبك الا مؤمن ولا يبعضك الا منافق (رواه مسلم

Tidak ada yang mencintaimu wahai Ali kecuali orang yang Beriman, dan tidak ada yang membencimu melainkan Orang munafik. [HR Muslim]

Itu merupakan hukuman dari Allah untuk ibnu taimiyah yang telah dijuluki oleh albani sebagai “Syeikhul islam” aku tidak tahu bagaimana dia memberikan julukan seperti itu sedangkan dia [ibnu taimiyah] mempunyai aqidah yang bertentangan dengan islam. yang dimaksud Syeikh Alghumari rahimahullah adalah  ibnu taimiyah  berkata tentang keazalian nya sesuatu selain Allah. sebagaimana yang telah disebutkan diatas.  artinya, tidak ada permulaan bagi alam semesta ini.  Jelas ini adalah kesesatan yang nyata. sebab Sesungguhnya Allah adalah dzat yang maha esa, Azali dan terdahulu sebelum adanya tempat dan zaman tidak ada persekutuan baginya dalam keazalian nya.

Semoga bermanfaat bagi kita semua.  dengan demikian Kita berdoa semoga pengikut fanatik syekh Al-bani terbuka hatinya sehingga tidak lagi mengadopsi pemahaman yang bermuara dari kefanatikan yang membabi buta.

Wallahu al-musta’an


Artikel Terkait