Pada Zaman Abu Hanifah Kuda Kecil Bernama Umar Membunuh Syiah

Shortlink:

image

image

NUGarisLurus.Com – Diceritakan dalam kitab Tarikh Al Baghdad (Sejarah Kota Baghdad), Berkata Imam Ismail Bin Hammad RA cucu Imam Abu Hanifah RA.

Kami mempunyai tetangga seorang Rafidhi syiah

yang bekerja sebagai pembuat tepung.

Tetangga kami yang beragama syiah ini mempunyai dua Bighal (Sejenis kuda kecil hasil perkawinan kuda dan keledai).

Dua hewan Bighal tersebut diberi nama olehnya dengan nama Abu Bakar dan Umar. (Karena orang syiah sangat membenci Sy Abu Bakar Dan Umar hingga menamai hewannya dengan nama tersebut)

Pada suatu malam hewan bighal tersebut menyerang sang majikan hingga tewas.

Maka kejadian tersebut dilaporkan kepada Imam Abu Hanifah, Dan beliau berkata: “Kalian lihatlah bahwa Bighal yang membunuhnya adalah yang dia namai Umar.

Maka setelah diperiksa dan dilihat ternyata benar perkataan Imam Abu Hanifah RA bahwa yang membunuh sang majikan syiah tersebut adalah hewan bighal yang diberi nama Umar. (Tarikh Baghdad 15/499)

Wallahu Alam


Artikel Terkait