Alhamdulillah, Terbukti Al Imam Ibnu Katsir Pengikut Thoriqoh Shufi Bermazhab Syafi’i

Shortlink:

Tareekh Ibn e Kaseer (The Beginning and the End)

Kitab Tarikh Ibnu Katsir Al Bidayah Wa An Nihayah

 

Karena keterbatasan ilmu dan mempelajari ilmu secara otodidak tanpa guru, Kaum salafy wahabi sering menuduh ahli shufi maupun pengikut thoriqoh tasawuf sebagai ahlu bid’ah dan sesat.

Namun ternyata salah satu ulama mereka yang sering menjadi rujukan kaum salafy wahabi penulis tafsir Ibnu Katsir yaitu Ismail bin Katsir (bahasa Arab : ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ ﻛﺜﻴﺮ) (gelar lengkapnya Ismail bin ‘Amr Al- Quraisyi bin Katsir Al-Bashri Ad-Dimasyqi, Imaduddin Abu Al-Fida Al-Hafizh Al- Muhaddits Asy-Syafi’i ).

Namanya lebih dikenal sebagai Ibnu Katsir . Ia lahir pada tahun 1301 M di Busra, Suriah dan wafat pada tahun 1372 M di Damaskus , Suriah.

Imam Sholahuddin ash Shofadi (murid Ibnu Taimiyyah juga murid Ibnu Katsir) dalam kitab al Wafi fil Wafiyat (XXI/142) cetakan Dar Ihya Turats tahun 1420 beliau berkata saat menceritakan Imam Abul Hasan asy Syadzili memberikan pengakuan mengejutkan yang jarang di ketahui para pengikut salafy wahabi:

وقد رأيت شيخنا عماد الدين قد فتر عنه في الآخر وبقي واقفا في هذه العبارات حائرا في الرجل لانه كان قد تصوف على طريقته

Ucapan ini menunjukkan bahwa gurunya yaitu Imam Ibnu Katsir berthoriqah tasawuf dihadapan Syaikh Abul Hasan asy Syadzili yang dikenal dengan thoriqoh Syadziliyyah.

Dalam kitab:
من تصوف من الائمة والعلماء والقواد من لبس الخرقة الصوفية

Ditulis judulnya:
الامام ابن كثير لبس خرقة التصوف وأخذ الطريقة الشاذلية

Al Imam Ibnu Katsir memakai baju tasawuf dan mengambil thoriqoh Syadiliyyah.

Biografi

Tercatat guru pertama Ibnu Katsir adalah Burhanuddin al-Fazari, seorang ulama penganut mazhab Syafi’i . Ia juga berguru kepada ulama rujukan salafy wahabi Ibnu Taymiyyah di Damaskus , Suriah, dan kepada Ibnu al-Qayyim.

Beliau mendapat arahan dari ahli hadis terkemuka di Suriah, Syaikh Jamaluddin al- Mizzi , yang di kemudian hari menjadi mertuanya. Ia pun sempat mendengar langsung hadis dari ulama-ulama Hejaz serta memperoleh ijazah dari Al-Wani.

Tahun 1366, oleh Gubernur Mankali Bugha Ibnu Katsir diangkat menjadi guru besar di Masjid Ummayah Damaskus. Ulama ini meninggal dunia tidak lama setelah ia menyusun kitab Al-Ijtihad fi Talab al-Jihad (Ijtihad Dalam Mencari Jihad) dan dikebumikan di samping makam gurunya, Ibnu Taimiyah.

Karya
Ilmu tafsir
Ibnu Katsir menulis tafsir Qur’an yang terkenal yang bernama Tafsir Ibnu Katsir. Hingga kini, tafsir Alquran al-Karim sebanyak 10 jilid ini masih menjadi bahan rujukan sampai sekarang dalam dunia Islam . Di samping itu, ia juga menulis buku Fada’il Alquran (Keutamaan Alquran), berisi ringkasan sejarah Alquran.

Ilmu hadits

Ibnu Katsir pun banyak menulis kitab ilmu hadis. Di antaranya yang terkenal adalah :
1. Jami al-Masanid wa as-Sunan (Kitab Penghimpun Musnad dan Sunan) sebanyak delapan jilid, berisi nama-nama sahabat yang banyak meriwayatkan hadis;
2. Al-Kutub as-Sittah (Kitab-kitab Hadis yang Enam) yakni suatu karya hadis;
3. At-Takmilah fi Mar’ifat as-Sigat wa ad-Dhua’fa wa al-Mujahal (Pelengkap dalam Mengetahui Perawi-perawi yang Dipercaya, Lemah dan Kurang Dikenal);
4. Al-Mukhtasar (Ringkasan) merupakan ringkasan dari Muqaddimmah -nya Ibn Salah; dan
5. Adillah at-Tanbih li Ulum al Hadits (Kitab tentang ilmu hadis) atau lebih dikenal dengan nama Al- Ba’its al-Hadits.

Ilmu sejarah (Tarikh)
Bidang ilmu sejarah juga dikuasainya.Beberapa karya Ibnu Katsir dalam ilmu sejarah ini antara lain :
1. Al-Bidayah wa an Nihayah (Permulaan dan Akhir) atau nama lainnya Tarikh ibnu Katsir sebanyak 14 jilid,
2. Al-Fusul fi Sirah ar-Rasul (Uraian Mengenai Sejarah Rasul), dan
3. Tabaqat asy-Syafi’iyah (Peringkat- peringkat Ulama Mazhab Syafii).

Kitab sejarahnya yang dianggap paling penting dan terkenal adalah Al-Bidayah. Ada dua bagian besar sejarah yang tertuang menurut buku tersebut, yakni sejarah kuno yang menuturkan mulai dari riwayat penciptaan hingga masa
kenabian Rasulullah SAW dan sejarah Islam mulai dari periode dakwah Nabi ke Makkah hingga pertengahan abad ke-8 H.

Kejadian yang berlangsung setelah hijrah disusun berdasarkan tahun kejadian tersebut. Tercatat, kitab Al-Bidayah wa an-Nihayah merupakan sumber primer terutama untuk sejarah Dinasti Mamluk di Mesir . Dan karenanya kitab ini seringkali dijadikan bahan rujukan dalam penulisan sejarah Islam.

Ilmu fiqih
Dalam ilmu fiqih, Ibnu Katsir juga tidak diragukan keahliannya. Oleh para penguasa, ia kerap dimintakan pendapat menyangkut persoalan-persoalan tata pemerintahan dan kemasyarakat yang terjadi kala itu. Misalnya saja saat pengesahan keputusan tentang pemberantasan korupsi tahun 1358 serta upaya rekonsiliasi setelah perang saudara atau peristiwa Pemberontakan Baydamur (1361) dan dalam menyerukan jihad (1368-1369).

Wallahu Alam


Artikel Terkait