Hadratusy Syaikh KH. Maimoen Zubair Generasi ke 23 Pemangku Transmisi Silisilah Kitab Shahih Bukhari

Shortlink:

Mbah MoenHadratusy Syaikh KH. Maimoen Zubair Generasi ke 23 Pemangku Transmisi Silisilah Kitab Shahih Bukhari Hadratusy Syaikh KH. Maimoen Zubair (23) Kiai Zubair Dahlan (22) Kiai Faqih Maskumambang(21) Syaikh Mahfudz at-Turmusi (20) – Kiai Abdullah (19) – Kiai Abdul Mannan (18) – Syaikh Abdush Shamad bin Abdurrahman al- Palimbani (17) – Syaikh ‘Aqib bin Hasanudin bin Ja’far al- Palimbani al-Madani (16) – Syaikh Thayyib bin Ja’far al- Palimbani (Paman Syaikh ‘Aqib bin Hasanudin) (15) – Syaikh Ja’far bin Muhammad bin Badruddin al-Palimbani (14) – al- Musnid al-Kabir al-Syami Muhammad bin ‘Alauddin al- Babili al-Mishri al-Syafi’i al-Makki (13) – Syaikh Ali bin Yahya al-Ziyadi (12) – Syaikh Ali bin Abdullah al-Halabi (11) – Syaikh Zakaria bin Muhammad al-Anshari (10) – Syihabuddin Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani (9) – Burhan Ibrahim bin Ahmad al-Tanukhi (8) – Abil Abbas Ahmad bin Abi Thalib al-Hijaz al-Damsyiqi (7) – al-Siraj al-Husein al-Mubarak al-Zabidi (6) – Abdul Awwal bin Isa al-Harawi (5) – Abdurrahman bin Mudzaffar al-Dawadi (4) – Abi Muhammad Abdullah bin Hammawaihi al-Sarkhasi (3) – Abi Abdillah Muhammad bin Yusuf bin Mathar al-Farbawi (2) – Abi Abdillah Muhammad bin Ismail al-Bukhari al-Jufni atau yang lebih dekenal dengan Imam Bukhari (1).


Artikel Terkait