DOSA PENGANGGURAN

Shortlink:

Oleh. KH. Luthfi Bashori

Shahabat Ibnu Mas’ud  berkata, “Nabi Musa AS melihat seorang lelaki sedang duduk di bayangan Arsy, maka Nabi Musa berkata, ‘Ya Tuhanku, siapakah ini?’

Allah menjawab, ‘Ini hambaku, ia tidak dengki  terhadap orang-orang yang telah diberi karunia oleh Allah, ia berkata lembut kepada kedua orang tuanya, dan tidak berjalan melakukan namim (adu domba).

Nabi Musa melihat lelaki  itu bertanya, ‘Ya Tuhanku, amalan apakah yang Engkau paling sukai untuk aku kerjakan?’

Allah menjawab, ‘Engkau ingat Aku dan tidak melupakan Aku.’

Lelaki  itu bertanya lagi, ‘Hamba-Mu yang mana paling baik amalanya?’

Allah menjawab, ‘orang yang lisanya tidak berdusta, hatinya tidak jahat, kemaluannya tidak berzina, dan ia seorang mukmin yang baik akhlaknya.”

Orang itu bertanya lagi, ‘Hamba-Mu  yang mana paling jelek amalanya?’

Allah menjawab, ‘Seorang durjana yang buruk akhlaknya, di waktu malam ia seperti bangkai (tidur tanpa henti) dan di waktu siang ia menjadi pengangguran.’

Pengangguran adalah sifat yang buruk, bahkan para ulama salaf pun ikut berkomentar tentang buruknya peranagi pengangguran.

Diriwayatkan bahwa Sy. Umar bin Khatab RA pernah mengatakan:

إني لأرى الرجل فيعجبني، فأقول: له حرفة؟ فإن قالوا: لا؛ سقط من عيني

“Sungguh kadang aku melihat seorang lelaki yang membuatku terkagum. Lalu aku tanyakan, ‘Apa pekerjaannya?’ Jika mereka menjawab, ‘Pengangguran.’ Orang itu langsung jatuh wibawanya di hadapanku.” (Kanzul Ummal, no. 9858).

Dalam menyikapi pengangguran, ternyata Sy. Umar bin Khatthab ternyata tidak tinggal diam, bahkan beliau bisa murka jika menemukan para pengangguran, sebagaimana tersebut di atas, minimal beliau tidak simpatik jika bertemu para penganguran.

Demikian pula yang disampaikan shahabat yang lain, yaitu Sy. Ibnu Mas’ud RA. Beliau mengatakan:

إني لأمقت أن أرى الرجل فارغا لا في عمل دنيا ولا آخرة

“Sungguh aku marah kepada orang yang nganggur, yang tidak melakukan amal dunia maupun amal akhirat”. (HR. Thabrani dalam Mu’jam al-Kabir, 8539).


Artikel Terkait